Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Snog på afveje
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Snog på afveje _ _

Af Ragna Lychau

Der ventede en naturoplevelse ud over det sædvanlige, da Næstved kajakklub en søndag sidst i september var på ude med pagajen. Cirka 700 meter fra land, i nærheden af Svinø strand, så turleder Tomas Kolbe pludselig en snog i vandet! Der var bølger og strøm og den lille slange lå tydeligt og svømmede lige i vandets overflade. Overrasket standsede han kajakken, og hurtigt krøb snogen op på kajakken, og helt tæt på Tomas Kolbes redningsvest. Sikkert tilbage på stranden blev der lejlighed til at tage den lille snog i nærmere øjesyn. Tilfældigvis var der en ekspert blandt deltagerne, nemlig formanden for Nordisk Herpetologisk Forening. Han kunne fortælle at snogen var en han fra sidste år, en østdansk variant.

Som regel skal man være heldig at få øje på en snog på dette tidspunkt af året. Snogene ses oftest om foråret og den tidlige sommer, hvor de parrer sig. Æggene klækkes som regel i september, og i løbet af september og oktober går snogene i dvale. Det betyder, at ungerne faktisk kan gå i dvale uden at få noget at æde!

Snogen er ganske ufarlig og den er let at kende på den sorte krop og to hvide til gule pletter i nakken. Nogle snoge er dog grå eller endda brunlige, men de hører til sjældenhederne. Snogen æder især frøer og salamandre, selv om den også tager fisk. Derfor finder man altid snogen i nærheden af vand, hvor den kan finde sit bytte. Særlig moser er gode levesteder for snogen. Snogen er en fremragende svømmer, og normalt er den meget sky og dykker, hvis den bliver opdaget. Det er dog ret usædvanlig at se snoge i havvand - de plejer at foretrække i søer og moser!

Desværre er snoge-bestanden gået meget tilbage i løbet af de sidste 100 år. Det skyldes især, at dens bytte, frøerne, også er blevet sjældne. Bliver vilkårene bedre for frøerne, vil snogen også få det bedre.