Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Stillehavsøsters - strandens problembarn?
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Stillehavsøsters - strandens problembarn? _ _

Af Ragna Lychau

Stillehavsøsters er en af de største muslinger, man kan finde ved stranden. Den er normalt 10-20 cm lang, men den kan blive helt op til 40 cm. Skallerne er ofte meget foldede og skarpe at se på. Den store østers stammer oprindeligt fra havet omkring Japan og Korea, men for omkring 30 år siden begyndte man at indføre den til Danmark, da man ville forsøge at dyrke den. Østersen regnes nemlig som en udsøgt delikatesse. De små østers kunne godt vokse i de danske farvande, men temperaturen var for lav til, at de kunne formere sig. Derfor opgav man at dyrke dem.

Truer økosystemet?
I de senere år er stillehavsøsters blevet mere almindelig herhjemme. Vandet er blevet varmere, men østersen har formentlig også tilpasset sig sit nye miljø. For østerselskere en god nyhed, men andre er bekymrede. Stillehavsøstersen har nemlig en evne til at danne store rev, og flere steder i Vadehavet har den erstattet de oprindelige blåmuslingebanker. For fugle, der lever af blåmuslinger, er det et stort problem. Fuglene kan nemlig ikke få hul på skallerne, og de er for store og skarpe til at blive slugt hele.
Men måske er det ikke stillehavsøstersen, der er "skurken". Muligvis er det snarere de milde vintre og de varme somre, som er et problem for blåmuslingen - og samtidig en fordel for stillehavsøstersen.

Skifter køn
Stillehavsøsters har en ret speciel måde at formere sig på. De skifter nemlig køn i løbet af deres liv. Der er flere ting, som bestemmer, om en østers er han eller hun. Blandt andet vandets temperatur. Hvis der er mangel på føde, kan en hun-østers skifte til at være en han-østers. Og hvis der er meget føde, kan hannerne blive til hunner. Stillehavsøsters formerer sig kun, hvis vandet er over 20 °C i en længere periode.