Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Troldand - til Danmark på vinterferie
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Troldand - til Danmark på vinterferie _ _

Af Jesper Bønløkke

Mange ønsker sig nok af og til langt væk fra den danske vinter. Men mens vi går og drømmer os mod varmere himmelstrøg, er der faktisk nogle, som frivilligt kommer hertil. Blandt andet tusindvis af troldænder, som flyver til Danmark fra Finland, Rusland og andre kolde egne. Når troldænderne har indfundet sig, er de ret lette at kende, når de i flokke vugger rundt på søerne. Det er nok hannerne, som man først lægger mærke til med deres karakteristiske sort-hvide fjerdragt. Men kigger man nærmere efter, bemærker man sikkert også de brune hunner. Hannen har en lang top i nakken, mens hunnen kun har en lille spids. Både han og hun har helt gule øjne og et blågråt næb.

De tilrejsende troldænder tilbringer vinteren i de danske søer og ved lavvandede kyster, hvor de nyder godt af "det store kolde bord" bestående af muslinger og andre bundlevende dyr.
Troldænderne har en stor forkærlighed for den musling, som hedder vandremusling. Vandremuslingen er ikke en oprindelig dansk musling. Man mener, at den er kommet hertil fra Sortehavet - sandsynligvis indslæbt af mennesker. I begyndelsen af 1900-tallet fandtes den i Danmark kun på Sjælland, men den er siden fundet i Jylland, hvor den nu har fundet vej til Gudenåsystemet. I de senere år har man således kunne se, at der er kommet mange flere troldænder i blandt andet midtjyske søer i takt med, at vandremuslingen er blevet meget almindelig.

Danmark er et vigtigt overvintringsområde for troldænderne. De fleste fugle kommer hertil i november, og mange bliver her vinteren igennem. Der er flest troldænder i Danmark i januar og februar, og på dette tidspunkt kan op til en femtedel af hele den europæiske bestand opholde sig her i landet. De fleste troldænder flyver tilbage til deres yngleområder i slutningen af marts og begyndelsen af april. Og så må de 1000-2000 troldænder, som yngler i Danmark, vente til næste efterår, før de atter får selskab af "familien" fra nord og øst.