Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Viber på vingerne
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Viber på vingerne _ _

Af Jesper Bønløkke

Viben kender vi som en rigtig forårsbebuder, der varsler, at vinteren er ved at være slut. Lige nu ser man store flokke af viber, som med deres sort-hvide vinger flakser over markerne. Det er et tegn på, at efteråret er over os.

I gamle dage troede man, at viberne tilbragte vinteren i dvale under gamle ellerødder, på bunden af et vandhul eller i hule træer. De kom først frem igen i februar. Og folk kunne fortælle "sandfærdige" historier om, at man ved vintertide var kommet til at vække en vibe fra dvalen. Der var for eksempel den om viben, som fløj ud af brændeovnen, efter at husmoderen havde fyret med frosne trærødder. Jo, den burde være ganske vist. Forklaringen med fugle, som gik i dvale på søernes bund, brugte man om mange fuglearters besynderlige forsvinden om efteråret. Måske skyldtes det, at padderne gik i dvale om vinteren. Og i mangel af bedre forklaring gættede man måske på, at fuglene gjorde ligeså. Det var før, man fik indblik i fuglenes forunderlige træk. I dag ved vi en masse om, hvor viberne er henne om vinteren.

De danske viber er trækfugle. De samles i store flokke, når yngletiden er slut. Fuglene begynder at forlade landet i slutningen af september, og i løbet af oktober følger flere efter. Men de fleste viber begynder først trækket sydpå, når vinteren sætter ind. Man kalder den slags fugle for vejrfugle, da trækket i høj grad udløses af vejret. Fuglene trækker mod sydvest langs Vesteuropas vestkyst. Nogle smutter over Kanalen til De britiske Øer, mens andre bliver på Kontinentet - især i Frankrig og Spanien. Enkelte danske viber trækker også helt til Nordafrika. Ved at ringmærke viber har man fundet ud af, at unge viber trækker længere mod syd end gamle viber. På billedet ses en flok unge viber, som har kortere top på hovedet, end de voksne fugle.