Find dyr
Tema
Vejledning
Artikel
It- og mediekompetencer
Afsnit
 
Temaer - Vejledning

It- og mediekompetencer _ _

I et samfund hvor man nemt og uden større problemer kommer i kontakt med det offentlige på nettet, er det afgørende, at man har de nødvendige digitale kompetencer. Kontakten til myndigheder, virksomheder, butikker, organisationer mv. sker for flere og fleres vedkommende gennem internettet. Samme kontaktform findes på langt de fleste arbejdspladser, og det er derfor nødvendigt, at samfundets arbejdsform også er en naturlig del af undervisningen i skolen og bliver brugt på højde med og i samme udstrækning som papir og blyant.

Eleverne bruger i forvejen deres it-færdigheder i fritiden, hvor de navigerer rundt på internettet, deltager i fora eller chat-rum, producerer fotos og videoer for bagefter at lægge dem ud på eksempelvis youtube.com.
De basale it-færdigheder på computeren og nettet med mobilteknologi og web 2.0 værktøjer er på plads hos eleverne og trænes i høj grad i de fleste elevers hverdag.

Hvorfor så inddrage de basale it-færdigheder i undervisningen? Der er flere årsager. De to væsentligste er dels, at det ikke er alle elever, der har mulighed for at bruge computere eller har adgang til internettet i samme grad som andre elever. Dels er der i fritiden tale om et frivilligt brug af en mere underholdende karakter, der ikke giver eleverne de nødvendige digitale kompetencer.

De nødvendige digitale kompetencer er ifølge Fælles mål Faghæfte 48 opdelt i fire temaer:

  1. Søgning af informationer, hvor eleverne skal lære at søge, sortere og udvælge samt forholde sig kritisk til de informationer, de præsenteres for.
  2. Produktion og formidling, hvor eleverne eksempelvis skal udvælge målgruppe, indsamle viden, vælge kanaler og præsentationsformer samt overveje sikkerhedsspørgsmål på nettet.
  3. Analyser, hvor eleverne skal lære at analysere digitale medier ud fra repræsentationsform, retorik, produktion, indhold og målgruppe.
  4. Kommunikation, videndeling og samarbejde, hvor eleverne skal kende og beherske internettet med de konventioner for afsender og modtager, der ligger i web 2.0, hvor de skal forholde sig til, at samtalepartneres identitet er uvis, og endelig skal eleverne kunne vurdere konsekvenserne af at ytre sig i et offentligt og globalt rum.

Det er klart, at nogle af ovenstående elementer ligger eleverne lige for. Langt de fleste elever er sandsynligvis i stand til at google hvad som helst, men det er langt fra alle, der kritisk kan tage stilling til de resultater, der dukker op. Desuden er mange elever virkelig dygtige til at kommunikere både på nettet og via mobiltelefoner, men ikke alle elever er bevidste om, hvem modtageren er, og at al kommunikation uden større problemer kan mangedobles og spredes. Det kræver mange overvejelser at ytre sig i det offentlige rum, som internettet er.

It-kompetencer kan ikke ses som en selvstændig disciplin eller et fag i skolen. Det er færdigheder, som gennem grundskolen skal udvikle sig til en digital dannelse, hvor eleverne intuitivt bruger deres kompetencer, når de er online. Man kan sige, at dannelsen er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært. 

danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk og it-kompetencer


På danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk kan eleverne arbejde med alle fire temaer.

Søgning af informationer sker i et sikkert og validt miljø, da alle tekster og informationer hele tiden opdateres af fagligt velfunderede forfattere. Hvis man skal tilgodese Fælles mål i temaet Analyser, hvor eleverne skal analysere websider, må man nødvendigvis søge informationer om dyr på andre websider for at kunne lave en sammenligning og analyse af disse og danske-dyr.dk/verdens-dyr.dk.

Eleverne har på danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk mulighed for at producere egne temaer og formidle dem, så andre elever lokalt, regionalt eller nationalt kan kommentere og bidrage med egne temaer. Dermed opfyldes også kravene om kommunikation, videndeling og samarbejde. Det sker ved at klikke på menupunktet Wiki-værksted på danske-dyr.dk (samme funktion findes også på Europas-lande.dk og verdens-dyr.dk), hvor eleverne kan lægge tekster, videoer, billeder og lydklip op i eget navn og præsentere deres arbejde for elever og lærere fra hele landet. Igen sker det i et trygt miljø, da eleverne skal logge sig på via UNI•login både når de vil oploade deres egne eller se andre elevers WIKIer. Dermed opfyldes både tema 2, 3 og 4.

Læs (pdf): Faghæfte 48- "It og mediekompetencer i folkeskolen"(UVM)

Wiki-værkstedet på danske-dyr.dk
Wiki-værkstedet på danske-dyr.dk