Find dyr
Tema
Vejledning
Artikel
Praktisk info
Afsnit
 
Temaer - Vejledning

Praktisk info _ _

danske-dyr.dk er Danmarks største samling informationer om dyr – udviklet og skrevet på et fagligt højt niveau i et sprog, hvor alle kan være med – fra de mindste elever i skolerne til voksne med interesse for dyr.

danske-dyr.dk er aldrig udlånt og er altid opdateret med den nyeste viden om dyr.

Artsbeskrivelser
Der er omtalt ca. 660 dyr på danske-dyr.dk - og der kommer hele tiden nye til (se det aktuelle antal øverst til venstre på forsiden af danske-dyr.dk). Hvert dyr bliver omtalt i flere forskellige afsnit, som man kan navigere rundt i.

Ved alle dyr er der mange fotos og for en stor dels vedkommende tillige lydklip og videoklip.

Der er også tegnefilm ved en del dyr. Tegnefilmene forklarer ting, som kan være svære at forstå eller vise på anden måde.

Undervisningsforløb
På danske-dyr.dk kan du få ideer og inspiration til undervisningen. I materiale-samlingen findes både forløb, aktiviteter og opgaver samt en stor mængde opgaver til faglig læsning, som kan udfyldes direkte på skærmen eller printes ud. Undervisningsforløb og opgaver er udarbejdet med udgangspunkt i Fælles mål.

Søg i materialesamlingen
Find materialer via Fælles Mål.


Ordbog
På danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk er der ikke gået på kompromis med det faglige niveau. Derfor bliver der brugt visse fagtermer. For at forstå disse er der udviklet en ordbog, som både indeholder tekster og fotos eller tegninger, hvor det er nødvendigt. Ordbogen kan slås til og fra ved hjælp af "bog-ikonet" som er placeret øverst til venstre. Ordbogen er som standard lukket.

Forfattere
Teksterne til danske-dyr.dk skrives af en række af Danmarks bedste fagbogsforfattere, der hele tiden holder sig ajour fagligt og pædagogisk. Forfatterne er nøje valgt ud fra deres faglige viden og kendskab til målgruppen: elever i grundskolen.

Forfatterne har hver især deres områder, som de holder opdaterede, når nye oplysninger om dyrene kommer frem.

Jesper Bønløkke, cand scient (biologi), redaktør på danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk.
Ole Fogh Nielsen, cand. phil., skriver om insekter, bløddyr, pighuder, krebsdyr, pattedyr mv.
Thomas Bille, cand. scient (biologi), skriver om krybdyr, padder, kæledyr og husdyr.
Jens Kirkeby, konservator, tegner og naturfotograf, skriver om fugle.
Hans Jacob Schou, lærer, skriver om fisk.
Ina F. Andersen, cand. scient (biologi), skriver om pattedyr.
Steen E. Jensen, lærer, skriver om fugle.

Undervisningsforløbene, opgaver og aktiviteter er udarbejdet af Trine Jarløb, Lene Jørgensen, Hans Jacob Schou, Lene Madsen og Jesper Bønløkke.

Temaer
I temaer kan man finde artikler, som går på tværs af artsbeskrivelserne: Hvor er dyrene om vinteren?, Insekter, Kæledyr og Sommerfugle er eksempler på temaer.

Andre temaer er af mere praktisk art - eksempelvis: Vi bygger kasser til dyr og fugle samt Vandhulsakvariet.

Flere af temaerne indeholder forslag til undervisningen.
Se temaer

Årstiderne
Følg med i dyreverdenen året rundt.
Se årstiderne

Wiki-værksted
I wiki-værkstedet er det eleverne, som laver indholdet. En wiki kan bestå af tekst, fotos, video og lydklip. Eleverne kan give respons til hinandens wikier.

Opdatering
Som bruger af danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk behøver man ikke at bekymre sig om opdateringer af indholdet. Forfatterne til teksterne er hele tiden engagerede i nyheder om dyrene og opdaterer teksterne, så snart behovet opstår.

Adgang
Det kræver abonnement at bruge danske-dyr.dk.

Kontakt Lars Damgaard Hansen, ConDidact, for priser på danske-dyr.dk.
E-mail: ldh@condidact.dk
Telefon 55 72 04 00

Coockies

På danske-dyr.dk bruger vi cookies. Det er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med login. Cookies bliver brugt til følgende:
  • Kontrollere hvem du er logget ind som. Denne cookie forsvinder, når du lukker browseren.
  • Tjekke om samme maskine logger ind flere gange på en dag. Denne cookie gemmes i 8 timer.
  • Gemme det du har tastet ind på "faglig læsning", så du kan læse om dyret og komme tilbage, uden at din tekst forsvinder. Denne cookie gemmes i en time.
  • Sikre at du kommer hen på den sværhedsgrad, du var på sidst. Denne cookie gemmer vi i en uge.
  • Cookies fra google analytics. Disse cookies benyttes til at analysere brugen af danske-dyr.dk, blandt andet hvordan brugerne har fundet sitet, og hvordan de bruger det. Læs mere her: http://code.google.com/intl/da/apis/analytics/doc-
    -
    s/concepts/gaConceptsCookies.html