Find dyr
Tema
Vejledning
Artikel
Udbredelses-kort
Afsnit
Hvad viser udbredelseskortene i danske-dyr?
Hvor findes blå mosaikguldsmed og andre guldsmede?
Der er mange slags levesteder
Årstiden er vigtig
Sjældne dyr er ikke lette at finde
Prøv at finde dyrene nye steder
Alle afsnit
Medier
 
Temaer - Vejledning

Hvad viser udbredelseskortene i danske-dyr? _ _

Man må være opmærksom på, at kortene kun i grove træk viser, i hvilke områder dyrene findes i Danmark.


Ved alle dyrene i danskedyr.dk findes der et udbredelseskort. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at kortene kun i grove træk viser, i hvilke områder dyrene findes i Danmark.

Nogle dyr lever kun i skov, andre på heder. Andre dyr lever i søer og vandhuller, mens atter andre lever i åer og vandløb. Det kan man ikke aflæse ved hjælp af kortene.

Man kan derfor godt sige, at kortene ikke er helt nøjagtige. Hvis de skulle være det, måtte man aftegne og markere hver eneste skov, hede og sø i hele Danmark. Også hvert eneste vandhul eller vandløb måtte med. Det er selvfølgelig helt umuligt at få med på de små oversigtskort.
Næste afsnit: Hvor findes blå mosaikguldsmed og andre guldsmede?
Skovmår
Skovmår
Udbredelseskort, der i grove træk viser, hvor man kan finde skovmåren. Læs mere om udbredelse og levested i afsnittet om skovmårens udbredelse
Udbredelseskort, der i grove træk viser, hvor man kan finde skovmåren. Læs mere om udbredelse og levested i afsnittet om skovmårens udbredelse