Find dyr
Tema
Vejledning
Artikel
Viden på flere niveauer
Afsnit
 
Temaer - Vejledning

Viden på flere niveauer _ _

Der er stor forskel på, hvordan man forstår informationer om dyr - nogle vil gerne læse, andre vil se billeder eller videofilm. Derfor kan man få adgang til de mange spændende informationer på danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk på flere forskellige måder.

Alle tekster har en beskrivende overskrift efterfulgt af en manchet, der giver et hurtigt overblik over den efterfølgende brødtekst.

Dermed behøver man ikke altid at skimme brødteksten for at finde de oplysninger, man søger, men kan om nødvendigt gå videre til den næste tekst via menuen til venstre eller linket i bunden af teksten.

Af læsepædagogiske grunde undlader danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk direkte links i teksterne.

Mindst to niveauer
På danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk er det eleven og ikke mediet, læreren eller forfatteren, der bestemmer niveauet for infomationerne.

Alle tekster om dyr findes på to niveauer - et svært og et let. Nogle tekster findes også på et tredje niveau - meget let. Når man besøger danske-dyr.dk eller verdens-dyr.dk første gang kommer man ind på det svære niveau - hvis man synes, at teksten er for svær at læse, klikker man fanebladet for let eller meget let - så kommer man til et niveau, der er lettere at læse. Næste gang man åbner danske-dyr.dk kommer man til det niveau, som man var på sidst.

På det lette niveau er teksterne tilpasset uøvede læsere med bl.a. forvægt i sætningsopbygningen, ingen eller kun få nødvendige lange ord samt en kort sætningsopbygning.

Det svære niveau har en blå baggrundsfarve, det lette grøn og det meget lette er gul. Næste gang man går ind på danske-dyr.dk/verdens-dyr.dk kommer man til det niveau, som man sidst var på.

Faglighed
Det er ikke kun grundskoler, som abonnerer på danske-dyr.dk - informationerne i teksterne og omfanget af artsbeskrivelser er så omfattende, at eksempelvis også Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole abonnerer.

Teksterne på danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk er altid fagligt korrekte. På det lette niveau kan der være udeladt faglige elementer, som kan synes for vanskelige at læse og forstå, hvis man er uøvet læser. Teksterne opdateres hele tiden med den nyeste viden.

danske-dyr.dk indeholder primært informationer om vilde dyr, men da mange elever eftersøger informationer om deres kæledyr, er de almindeligste kæledyr medtaget - selv om de ikke er danske.

Teksterne på danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk følger de danske retskrivningsregler. Det medfører bl.a., at navne på dyr staves med lille samt, at "stillids" og "edderfugl" staves korrekt til forskel fra mange fuglebøger, som benytter sig af anden stavemåde - "stillits" og "ederfugl". Det er dog muligt at søge på de to sidstnævnte stavemåder.

Mange billeder
Hvis man ønsker informationer gennem billeder, er der til alle dyr mange billeder, som viser dyrene på forskellige måder. Billederne er af meget høj kvalitet og findes i mindst to størrelser. Klikker man på et billede, dukker det op i en stor udgave. Klikker man igen på billedet, bliver billedet igen lille.

Udbredelseskort
Ved hver artsbeskrivelse er der et udbredelseskort over dyrets sidst kendte udbredelse i Danmark eller for verdens-dyr.dk's vedkommende - hele verden. Kortene opdateres efterhånden, som ny viden om arternes udbredelse bliver tilgængelig.
Udbredelseskort

Video- og lydklip
Til en del dyr er der videoklip, som viser en del af dyrenes adfærd - hvordan de bevæger sig, æder osv. Hvor det er relevant - især ved fugle og padder - er der lydklip. Ved en del fugle er der flere forskellige lydklip, der viser fuglenes forskellige sangtyper.

Tegnefilm
Tegnefilm er fremragende til at vise elementer, som ellers kan være svære at vise eller forklare - se eksempelvis "skovmyg", hvor man følger stikket ned under huden og "hest", hvor man kan se det bagudvendte "knæ" på hestens bagben.

Fødekæder
Ved næsten alle dyr på danske-dyr.dk findes en oversigt over, hvilke dyr det pågældende dyr æder, og hvilke dyr det selv er byttedyr for. Dermed kan man få et reelt billede af de fødekæder og fødenet, som optræder i naturen.

Oplæsning
Alle tekster på niveauet "meget let" er indlæst, så selv børn der endnu ikke kan læse kan bruge sitet. På de øvrige niveauer kan man høre oplæste tekster under afsnittene "en god historie".

Hvis man ønsker højtlæsning på niveauerne let eller svær kan man benytte sig at et oplæsningsprogram.
Programmet "Adgang for alle" kan hentes gratis på nedenstående link.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)