Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 
Haletudser Løber rundt på vandet (skøjteløber) Fisk Ormelignende dyr uden hoved, min. 15 kropsled Larver uden rigtige ben, max. 15 kropsled (fluelarver) Dyr med 8 ben Meget små dyr (brug lup) Ligner tang eller en plante Snegle Dyr med mere end 8 ben (krebsdyr) Dyr med 6 ben (vandinsekter) Polypdyr Muslinger Stort krebsdyr med store klosakse (flodkrebs) Frøer og tudser Larver i hus, lavet af planter, sten eller sneglehuse Salamandre

Ferskvandsnøgle

Vælg dyr i bakken:

Når du holder musen over tegningen, får du en tekst om dyrene.

Klik på dyret, så kommer du videre.