Krybdyr og padder

Almindeligt firben Butsnudet frø Europæisk sumpskildpadde
Grøn frø Hugorm Lille vandsalamander
Løvfrø Skrubtudse Snog
Spidssnudet frø Stålorm