Dyr, der begynder med ø

   

Fisk
 
Edderkopper
og insekter
 

Ørred

Ørentvist, Almindelig ørentvist