Dyr, der begynder med h

   

Pattedyr
 
Fugle
 
Fisk
 
Krybdyr
og padder
 
Edderkopper
og insekter
 
Krebsdyr,
bløddyr mm
 
Kæledyr
og hobbydyr
 
Husdyr
 

Hare

Hasselmus

Hermelin, Lækat

Havodder, Odder

Hønsehøg, Duehøg

Halemejse

Havørn

Husskade

Havkat

Havtaske

Hornfisk

Havørred, Ørred

Hugorm

Hveps, Almindelig gedehams

Harlekin-mariehøne

Honningbi

Hovedlus

Husedderkop

Hvepseedderkop

Havesnegl

Hestereje

Hamster, Guldhamster

Hund

Huskat, Kat

Hest

Høne