Dyr, der begynder med s

   

Pattedyr
 
Fugle
 
Fisk
 
Krybdyr
og padder
 
Edderkopper
og insekter
 
Krebsdyr,
bløddyr mm
 
Husdyr
 

Syvsover, Hasselmus

Strandodder, Odder

Spættet sæl

Stokand, Gråand

Sydlig nattergal, Nattergal

Solsort

Stor flagspætte

Strandskade

Stribet havkat, Havkat

Sild

Søørred, Ørred

Spidssnudet ål, Ål

Skovfirben, Almindeligt firben

Skrubtudse

Snog

Spidssnudet frø

Stålorm

Skovflåt

Skovmyg

Syvplettet mariehøne

Søstjerne, Almindelig søstjerne

Sort skovsnegl

Stor regnorm

Slagtesvin, Gris